Garanti

Vi garanterar kvalitet av alla artiklarna som säljas i vår affär. Alla artiklarna kommer med tillverkares garanti i 24-36 månader och under den här perioden lagas alla nedbrytningarna gratis. Om din artikel går ur funktion, var så god och kontakta oss för reparation: [email protected]


Garantivillkor:

  • Garantiperiod är 24-36 månader (beroende på den konkreta artikeln) från inköpsdatum.
  • Under garantiperiod garanterar tillverkare att artikeln fungerar ordentligt om den är ordentligt använd.
  • Alla defekter skulle lagas inom 40 dagar från den dagen när artikeln inlämnades enligt garanti.
  • Enligt garanti måste artikeln vara i sin originella förpackning, i ett fullständigt set och ren så den kommer att accepteras för reparation.
  • Garanti gäller bara med inköpsdatum och säljares underskrift/stamp på dokumentet som bekräftar inköpet.
  • Om artikeln kommer att skickas genom post för att vara lagad, är avsändare ansvarig för leverering och betalar levereringsavgifter.
  • Garanti gäller inte för nedbrytningar som var orsakad av eld och vatten, artikelns krossande eller slående, olyckor, opassande användning eller reparation, inkorrekt tillämpning då tekniska och säkerhets standarder uppfylls inte.
  • Nedbrytningar efter garantiperiod har redan gått ut kan hanteras om man har behandlat med tillverkarens tjänst i förhand. Reparationspris beror på nedbrytnings natur.