Sekretesspolicy

Soundium.se respekterar rätten till den personliga integriteten av varenda individ. Dessutom ska vi samla in och använda personliga uppgifter bara genom vår webbplats Soundium.se i de sätten som är beskrivna i den här policyn.

1. Insamling av data
Soundium.se samlar in personlig information (kundens namn, affärsnamn, email, adress (gata, ort och land) och telefonnummer) genom vår websida när man köper produkter.

Vi samlar in olika slags av information från vår hemsida: klickspårning (statistisk data), automatisk inloggning filer (namn av webbläsaren och typ av datorn som används, sida som man besökte innan man kom till den här sidan, aktivitet på den här sidan, sidor som var besökt och data som var laddat ner, datum, tid och längt av besöket, sökmotors nyckelord som användes för att hitta sidan, och/ eller besökarens IP adress (en serie av siffror som representerar antingen datorns nätverksidentifiering eller din Internet leverantör).

2. Användning av data
Information som är samlat in av Soundium.se kommer att användas i samband med de fastställda villkoren i detta dokument: Den samlade informationen kommer att användas för att hjälpa oss i sådana aktiviteter som prenumeration och registrering, för att bekräfta din beställning och spåra den, att analysera tendenser och statistik och för att försörja dig med information från och om Soundium.

De användare som försörjer oss med information kan då och då få meddelande genom email angående tjänster, såsom ytterligare meddelande från oss om våra produkter, incitament och/eller speciella anbud och erbjudande. Av respekt för privatlivet hos våra kunder, presenterar vi en möjlighet att inte få de här kommunikationstyper.

Den på vår hemsida samlade informationen kan användas för att skapa kundens profil som baseras på bläddrings- och köphistorien. Vi får komplettera den information som samlades på vår hemsida med uppgifter från andra källor, till exempel kredithistoria för att godkänna inköp.

Vi får dela information med vissa tredje partier, inklusive men inte begränsat till företag som bearbetar kreditkort och rederier. De här tredje partierna kommer att använda informationen för att genomföra de avsedda tjänsterna.

Vi får bjuda på länkar till andra hemsidor. Var så god och observera: När du klickar på länkar till andra hemsidorna, uppmuntrar vi att läsa deras sekretspolicy. Deras standard kan avvika från våra.

Vår hemsida får erbjuda på bloggar, kommenteringsforum och/eller diskussionsforum. Observera att information som läggs upp inom de här platserna blir offentlig. Soundium.se kommer inte att hållas ansvarig för information som delades och lades på dessa forum.

Om vår policy om informations insamling eller användning kommer att förändras ska vi råda dig genom att kontakta dig via email i tid baserat på när vi blir medvetna om omständigheterna.

3. Problemlösning
Om problemet uppstår kan användare kontakta Soundium.se genom epost [email protected] eller genom att ringa +370 684 19909. Vi strävar efter att lösa tvister inom 30 dagar efter det originella meddelandet.